Rynek w Mieroszowie na żywo

Rewitalizacja

» „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0002/17-00

Projekt pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0002/17-00 […]

czytaj dalej

» Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji za rok 2017

W związku z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025 dotyczącymi monitoringu i ewaluacji, przygotowane zostało […]

czytaj dalej

» Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025

W związku z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025 dotyczącymi monitoringu i ewaluacji , przygotowane […]

czytaj dalej

» Zatwierdzenie LPR przez UMWD

W związku z uwagami eksperta oceniającego Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025, skorygowano program który został […]

czytaj dalej

» Rada Miejska podjęła uchwałę o Lokalnym Programie Rewitalizacji

W dniu 28 lipca 2016 roku podczas Sesji Rady Miejskiej Mieroszowa Radni większością głosów podjęli uchwałę Nr XXVI/122/16 […]

czytaj dalej

» Raport dotyczący zgłoszonych uwag i opinii Lokalnego Programu Rewitalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym zgłoszonych uwagach i opinii do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów […]

czytaj dalej

» Zbieranie uwag i opinii do Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

Celem niniejszego działania jest uzyskanie uwag i opinii do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025 […]

czytaj dalej

» Nabór projektów do LPR przedłużony do 20 kwietnia 2016

W wyniku decyzji podjętej przez Zespół ds. rewitalizacji na spotkaniu w dniu 13.04.2016 nabór projektów do Lokalnego Programu […]

czytaj dalej

» Spotkanie informacyjne – termomodernizacja i rewitalizacja

Z inicjatywy Burmistrza Marcina Raczyńskiego i Referatu Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie w dniu […]

czytaj dalej

» Nabór projektów do LPR przedłużony do 8 kwietnie 2016

Ogłoszenie skierowane jest do mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, zarządców budynków, organizacji które znajdują się lub działają w obrębie obszaru […]

czytaj dalej

1 2