Ukształtowanie terenu i prądy termiczne występujące w Górach Suchych sprzyjają uprawianiu sportów lotniczych, a w szczególności lotniarstwa i paralotniarstwa. Z uwarunkowań tych już przed II wojną światową korzystali piloci usytuowanej w Nowym Siodle szkoły szybowcowej. Dziś, na dawnych obszarach lotniska działa Szybowisko Mieroszów, którym opiekuje się Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej. Szybowisko posiada własny pas startowy dla motolotni i samolotów ultralekkich, rampę oraz rozbieg do startu lotni i paralotni, a także zaplecze z polem namiotowym. Przy sprzyjających warunkach pogodowych można podziwiać tu kolorowe „skrzydła” paralotniarzy spokojnie szybujących nad okolicą.

Szybowisko Mieroszów to miejsce rozgrywania ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów lotniarskich, spotkań miłośników motolotni i szybownictwa. Stąd rozpoczynane są również próby bicia rekordów w długości przelotu bez międzylądowania dla paralotni.

Szybowisko posiada również ciekawą ofertę dla mieszkańców gminy i turystów. Organizuje wystawy sprzętu lotniczego, pokazy modeli latających – sterowanych radiem, a także przeloty turystyczne nad Gminą Mieroszów. Z myślą o pasjonatach latania działa tu szkoła paralotniarska i lotniarska prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę.
W ostatnich latach Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej podjął próbę przywrócenia tradycji szybowcowych, a tym samym powrót do pierwotnego przeznaczenia Szybowiska Mieroszów.

Otwarcie granic lotniczych pozwoliło rozszerzyć współpracę z aeroklubami pogranicza czeskiego, wymianę doświadczeń oraz współudział w wydarzeniach lotniczych odbywających się po obu stronach granicy. Podejmowanie tego typu wyzwań stało się dla wielu sposobem na życie a dla turystów i widzów stanowi niezwykła atrakcje niedostępną w innych miejscach.