Publikujemy protokół z wyboru wstępnych wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z rządowego programu odbudowy zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach⬇️⬇️⬇️

Podstawowe kryteria oceny:

▶️ Zabytek wpisany do rejestru zabytków

▶️ Zabytek wpisany do ewidencji zabytków Gminy

▶️Zabytek usytuowany w Mieroszowie na placu Niepodległości

▶️ Dostateczny lub gorszy stan techniczny

▶️ Wartość historyczna, naukowa, turystyczna lub artystyczna budynku

▶️Publiczna dostępność zabytku

https://bip.mieroszow.pl/artykul/protokol-z-wyboru-wnioskow-wstepnych-proponowanych-do-zgloszenia-do-dofinansowania-z-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow?category_slug=tablica-informacyjna&fbclid=IwAR14N8WKQ_nRs54ovQIL48xK6_XAgUmczrhY_RGykSR2h0j6-qq9CA668Zk