Obszar Gminy Mieroszów obsługuje komunikacja prywatna. Dostępne jest regularne połączenie na trasie Mieroszów – Sokołowsko – Unisław Śląski – Wałbrzych. Odjazdy z przystanków w Wałbrzychu – naprzeciw byłego dworca PKS i Mieroszowa – ul. Sportowa. Rozkłady jazdy dostępne są na przystankach i przygotowywane są przez poszczególnych przewoźników. Odpowiedzialność przestrzeganie rozkladu jazdy spoczywa na przewoźnikach.

Bliskość Aglomeracji Wałbrzyskiej z jednej strony i granicy z Republiką Czeską z drugiej a także zróżnicowana rzeźba terenu miały wpływ na ukształtowanie sieci komunikacyjnej na obszarze gminy.

Sieć drogowa:


Główną trasą drogową przechodzącą przez obszar gminy jest droga krajowa nr 35 przebiegająca doliną rzeki Ścinawki przez teren Gór Kamiennych i krzyżująca się 4-krotnie z linią kolejową Kuźnice Świdnickie – Mieroszów – Golińsk.

Droga wojewódzka nr 380 Unisław Śl. – Jedlina Zdrój. Przebiega przez północno-wschodni obszar gminy, północnymi zboczami Gór Kamiennych.

Ponadto obszar gminy obsługują w ruchu drogowym drogi powiatowe:


Nr 45 316 Glinnik (Wałbrzych) – Rybnica Leśna – granica gminy, prowadząca do kamieniołomów oraz schroniska Andrzejówka, stanowiąca najkorzystniejsze połączenie Wałbrzycha z terenami turystycznymi w rejonie schroniska Andrzejówka.

Nr 45 318 od drogi krajowej nr 35 do Sokołowska. Droga stanowi jedyny dojazd drogowy do tej miejscowości położonej w dolinie pomiędzy Górami Kamiennymi a Górami Suchymi.

Nr 45 319 z Mieroszowa w kierunku południowej granicy gminy i granicy państwa do podnóża Zaworów (Mieroszowskie Ściany).

Nr 45 327 odchodząca od drogi 45 319 w Mieroszowie w kierunku północno-zachodnim do granicy gminy w kierunku Kochanowa i dalej do Czarnego Boru i drogi 321.

Nr 45 378 odchodzi od drogi nr 35 w kierunku wschodnim przez Nowe Siodło do granic gminy i granicy państwa. Łączy wieś Nowe Siodło z Mieroszowem.

Nr 45 379 odchodzi od drogi 35, przebiega przez wieś Golińsk.

Nr 45 380 przebiega południowo-zachodnim skrajem gminy. Łączy wieś Łączną poprzez drogę 45 327 z Mieroszowem.

Uzupełnieniem sieci dróg powiatowych są drogi gminne.

Sieć kolejowa pasażerska (zawieszona):

Mieroszów łączy z Wałbrzychem linia kolejowa nr 291: Wałbrzych Szczawienko – Kuźnice Świdnickie – Mieroszów. Jej przedłużenie na południe od Mieroszowa prowadzi przez granicę państwa do Meziměsti w Republice Czeskiej i dalej w kierunku Pragi.