Dwie kamienice zostały wytypowane do wsparcia

Dwie kamienice będące własnością Gminy Mieroszów tj

👉przy ulicy Wałbrzyskiej 57 w Kowalowej oraz
👉przy ulicy Strzelców 3 w Mieroszowie

zostały wytypowane do wsparcia w ramach procedowanego porozumienia partnerskiego w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych zadania polegającego na realizacji projektu pn.
🇪🇺🇪🇺„Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT: Typ projektu: 9.6 A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych (subregion wałbrzyski) i ustalenia zasad współpracy w tym zakresie.

Całkowita wartość inwestycji dla gminy Mieroszów wyniesie 950.000,00 PLN (550tys ul Wałbrzyska 57, 400 tys ul Strzelców 3) – aplikowanie o środki nastąpi jeszcze w 2024r.