Wędrówkę po zabytkach Gminy Mieroszów najlepiej rozpocząć w sercu miasta, czyli staromiejskim rynku. Otaczają go kamienice z różnych okresów, jednak na szczególną uwagę zasługuje okazały Ratusz, który do 1880 roku pełnił funkcję domu handlowego. Sąsiaduje z nim przepiękna, barokowa kamienica wybudowana w 1737 roku, zdobiona palastradami typu korynckiego oraz kamiennymi rzeźbami na dachu i gzymsach.

Nieopodal rynku stoi kościół p.w. św. Michała Archanioła wzniesiony w 1427r., w którego wnętrzach zachowały się fragmenty renesansowego wyposażenia. W sąsiedztwie znajduje się także budynek dawnej szkoły katolickiej wybudowanej w 1574 roku.

Malownicza miejscowość Sokołowsko to z kolei skarbnica zabytkowej zabudowy sanatoryjnej z przełomu XIX i XX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje tu funkcjonujący do dzisiaj obiekt dawnego zakładu leczniczego dr Römplera z 1874 roku. W pobliskim parku zdrojowym odnajdziemy jedną z nielicznych na Dolnym Śląsku, wybudowaną w 1900 roku kaplicę obrządku prawosławnego oraz dom św. Elżbiety – dawny Pensjonat Willa Elsa. Wjeżdżając do Sokołowska dostrzegamy pozostałości neogotyckiego zakładu leczniczego dr Brehmera. Obiekt jest obecnie odbudowywany przez Fundację Sztuki Współczesnej In Situ, z zamiarem stworzenia tu Laboratorium Sztuki Wspołczesnej. Ciekawostką jest usytuowana w pobliskim parku zdrojowym sztuczna Grota Hermana.

Atrakcje Gminy Mieroszów stanowi także drewniany kościółek p.w. św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej z 1608 r. W jego wnętrzu największe wrażenie sprawiają ściany i strop prezbiterium. Znajdują się tu 32 kasetony pokryte malowanymi na czerwono i czarno motywami maureskowymi. Dzięki podbojom arabskim poprzez Mauretanię sztuka zdobień tych dotarła do Europy, a w okresie renesansu trafiła do świątyń chrześcijańskich.

Uwagę przykuwa również stara kuźnia z narzędziami z 1769 zlokalizowana w Różanej oraz malowniczo położone zabytkowe schronisko Andrzejówka.