Informacje o projekcie:

Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Celem projektu: Wyznaczenie 45 km szlaku turystycznego biegnącego przez 4 gminy na pograniczu polsko-czeskim ( Mieroszów, Adrspach, Teplice nad Metuji, Mezimesti) wraz z oznakowaniem go oraz zamontowaniem tablic informacyjnych, dwóch platform widokowych na Bukowej Górze i Średniaku.

Realizacja projektu pozytywnie oddziałuje na rozwój turystyki na pograniczu.