Wczoraj miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza Mieroszowa za wyniki w nauce, osiągnięte w II semestrze roku szkolnego 2022/2023‼️

Burmistrz Mieroszowa podkreślił iż niezmiernie miło spotykać się w każdym semestrze z najzdolniejszą młodzieżą naszych szkół i nagradzać jej osiągnięcia.

Serdecznie pogratulował tegorocznym stypendystom dotychczasowych sukcesów edukacyjnych, rozległej wiedzy, zdobytych umiejętności, jak również wytrwałości i konsekwentnego dążenia do obranych celów.

– Miarą waszego sukcesu jest nie tylko średnia ocen ale również – a może przede wszystkim – doskonałe wyniki które osiągacie w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Niektórzy z Was stypendia naukowe odbierają niezmiennie w każdym semestrze, często od kilku już lat.

To najlepszy dowód na to, że te sukcesy nie są kwestią przypadku, a owocem Waszej systematycznej i z pewnością niejednokrotnie ciężkiej pracy.

Swoje gratulacje kieruje również do rodziców i nauczycieli.”

Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie przez ucznia średniej ocen co najmniej 5,40 – w przypadku uczniów klas 4-6, średniej ocen 5,30 w przypadku siódmo i ósmoklasistów.

Tak doskonałymi osiągnięciami w minionym roku szkolny mogło pochwalić się trzynaścioro uczniów szkół podstawowych naszej Gminy:

PSP Mieroszów

▶️Anna Busz

▶️Blanka Nowaczyk

▶️Magdalena Kryłowicz

▶️Maria Bochenek

▶️Wiktoria Stefaniak

▶️Wiktor Szwarczyński

▶️Justyna Michalik

▶️Kacper Wereszczyński.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej

▶️Lena Wujda

▶️Maja Stus

▶️Kaja Wardzińska

▶️Szymon Mikołajczyk.

Zespół Szkolno Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokołowsku

▶️Krystian Macicki

W trakcie dzisiejszej uroczystisci pogratulowano uczniom Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku, którzy otrzymali wyróżnienia w konkursach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Zachowaj Trzeźwy Umysł to nazwa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków, uzależnień behawioralnych oraz stosowania przemocy.

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł realizowana jest poprzez ścisłą współpracę

z samorządem lokalnym Gminy Mieroszów, partnerem kampanii jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieroszowie, a realizatorami Placówki Oświatowe z terenu Gminy.

Wyróżnienia otrzymali:

👍Blanka Łubińska

👍Viktor Gierlak

👍Dawid Szewczyk

Serdeczne podziękowania dla Pani Iwony Przybysz, całego Grona Pedagogicznego, Pracowników oraz Uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku za włączenie się w organizację uroczystości i uświetnienie jej występem artystycznym.

📸Tomasz Tracewski