Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu zwraca się z prośbą o wsparcie
działań Narodowego Instytutu Leków, koordynatora ogólnopolskiej kampanii w ramach
Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach/Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach
w dniach 18-24 listopada 2023 r.
Powyższe działania mają na celu zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości społeczeństwa
jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania
i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących
zakażenia u człowieka.