Niemożliwe przez lata stało się możliwe ul. Leśna w całości wyremontowana wraz z dojazdem z ul. Wałbrzyskiej. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wspierali tą inwestycje – radnym Rady Miejskiej, pracownikom Urzędu za przygotowanie dokumentacji i realizację zadania oraz mieszkańcom tej ulicy za budujące wsparcie👍