Montujemy przepompownie ścieków dla ulicy Powstańców i ul. Mikołaja Kopernika.

Kolejny etap to rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Polnej na kanalizację ściekową i burzową.

Za utrudnienia przepraszamy ale już najwyższy czas aby wykonać tą inwestycję.