STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO

LGD Kwiat Lnu, której mamy przyjemność być częścią, podpisała Umowę o warunkach i sposobie realizacji STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO przez Społeczność.
Dokument ten to kolejny filar pozyskiwania funduszy europejskich m.in. dla Gminy Mieroszów.