Trwają roboty drogowe na drodze w Unisławiu Śląskim.

Wartość inwestycji 315 000 zł.

Zadanie realizowane częściowo z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 96 960 zł – droga do pól.