Remont drogi gminnej wraz z budową oświetlenia w Rybnicy Leśnej działka nr 223

Podpisaliśmy umowę na realizację zadania „Remont drogi gminnej wraz z budową oświetlenia w Rybnicy Leśnej działka nr 223”.
Wykonawca robót „Serafiński” Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński.
Wartość zadania 949 000 zł brutto w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 569 400 zł i kwota 379 600 zł to środki własne z budżetu gminy.