Dobre wiadomości dla Rybnica Leśna – Sołectwo

Starostwo powiatowe wydało aprobatę w sprawie przekazania części terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne służące funkcjonowaniu sołectwa Rybnica Leśna. Dziękujemy w imieniu Mieszkańców Rybnicy Leśnej.