Dobiegła końca najdłuższa w historii kadencja samorządu, która trwała od końcówki 2018 roku. Rada Miejska Mieroszowa kończy swoją misję po blisko 5,5 roku pracy. To była kadencja wielu zmian na lepsze…

W dniu dzisiejszym sesja miała charakter uroczysty. Poza sprawozdaniami i uchwałami, były też podziękowania i podsumowania.

„Podsumowując wszystkie nasze dyskusje, czasami spory, zmiany, zawsze będę w swoim życiorysie odnotowywał ten niezwykły zaszczyt bycia Burmistrzem w kadencji 2018- 2024 r. Bycia razem z Państwem, dyskutowanie z doświadczonymi, mądrymi ludźmi, dzielenia się z nimi swoimi przemyśleniami i słuchania Waszych uwag. Bo naprawdę Wszyscy Państwo jesteście ważni dla naszej gminy. Dzięki naszej wspólnej pracy zmienił się w wielu miejscach obraz naszej gminy. Na każdym kroku spotkać możemy efekty skutecznych działań naszego gminnego samorządu.

Czuję ogromną satysfakcję z tego, że miałem w tych pozytywnych zmianach swój udział.”

Burmistrz Andrzej Lipiński