Dziękujemy Uczniom naszych szkół za pamięć o tych heroicznych wydarzeniach.