Projekt CYFROWA GMINA

Dobiega końca realizacja projektu CYFROWA GMINA dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dzięki wsparciu udało się:

  • zmodernizować i podnieść jakość stron internetowych tj. www.bip.mieroszow.pl oraz www.mieroszow.pl
  • zainstalować i udostępnić mieszkańcom portal Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (w skrócie eBOI)
  • uruchomić obsługę płatności przez ePłatności
  • zakupić sprzęt z oprogramowaniem dla urzędu dzięki któremu zwiększona została efektywność zarządzania danymi.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi stronami i ich funkcjonalnościami!!!