Ul Sportowa 4 Stadion Miejski – trwają prace remontowe.