Prace remontowe na stadionie miejskim

Ul Sportowa 4 Stadion Miejski – trwają prace remontowe.