Na wczorajszej Sesji – Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła Budżet Gminy Mieroszów na rok 2024 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieroszów.

💸✍️Ogółem dochody Gminy Mieroszów wyniosą 64.443.591 zł.

💸✍️Wydatki ogółem 65.507.382 zł w tym wydatki majątkowe 32.042.169 zł czyli 49% ogółu wydatków – to pierwsze w historii Gminy Mieroszów tak wysokie zaangażowanie inwestycyjne‼️

👉W porównaniu do roku 2018, w którym rozpoczęliśmy kadencję, dochody zaplanowane były na poziomie 30.138.200 zł, wydatki ogółem 31.045.700 zł w tym wydatki majątkowe na poziomie 4.347.500 zł.

💸✍️W 2024 roku jest to siedmiokrotny wzrost wydatków majątkowych( inwestycyjnych) 32.045.700 zł.

👍Bardzo dziękujemy Pani Skarbnik Joannie Błażuk, pracownikom Urzędu Miejskiego, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom i radom sołeckim za przygotowanie projektu budżetu🤝🤝🤝

Dziękujemy także Radnym za zaufanie i jednomyślne głosy oddane na budżet Gminy Mieroszów 2024😘

Poniżej Najważniejsze Inwestycje Roku 2023 w Gminie Mieroszów 👇👇