✔Dzięki pozytywnym opiniom Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z grudnia 2023 Rada Miejska Mieroszowa JEDNOGŁOŚNIE uchwaliła Budżet Gminy Mieroszów na rok 2024 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieroszów.

Dziękujemy Radnym za zaufanie i jednomyślne głosy oddane na budżet Gminy Mieroszów 2024