👉Otrzymaliśmy Promesę Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024” na „Remont Mostu w Kowalowej” w wysokości 118 100 zł.

👉Podpisaliśmy również umowę z firmą Mesilo Engineering sp. z o.o. z Wrocławia na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Remont wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej nr 291w m. Kowalowa”.

Wartość zadania 74 292 zł brutto.