Rada Miejska udzieliła burmistrzowi Mieroszowa wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku ubiegłym. Na dzisiejszej sesji radni dokonali finansowego podsumowania ubiegłego roku.
Burmistrz przedstawił Raport o stanie gminy Mieroszów za rok 2022, a następnie radni udzieli burmistrzowi wotum zaufania. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowali wszyscy radni uczestniczący w tym dniu w obradach. Radni Rady Miejskiej Mieroszowa tego dnia udzielili także burmistrzowi Andrzejowi Lipińskiemu absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2022. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium również poparli wszyscy radni. Wcześniej jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.