Na zaproszenie Pani Sylwii Bielawskiej i Roman Szełemej przy udziale Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa wspólnie z placówkami medycznymi działającymi na terenie Gminy Mieroszów – Dr Piotrem Polańskim oraz Panią Janiną Trzaskowską, Burmistrz Mieroszowa podpisał List Intencyjny deklarujący poparcie dla utworzenia Kierunku Lekarskiego filii uczelni medycznej na wałbrzyskiej Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa.
W przedsięwzięcie zaangażowani są Lekarze i Samorządy Gmin i Miast z powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego, kamiennogórskiego i kłodzkiego.
Konieczność kształcenia nowych kadr Lekarzy i ich dalsza praca na naszym terenie jest cywilizacyjnym wspólnym wyzwaniem.
Projekt wspierany jest także przez stronę rządowa Wojciech Murdzek – Poseł na Sejm.