Zakup 19 osobowego Autobusu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Szanowni Państwo,

🔰Miło nam poinformować, że Gmina Mieroszów pozyskała środki na zakup 19 osobowego Autobusu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

🔰Dotacja w wysokości 243.444,67 zł pochodzić będzie z PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy.

🔰Za przygotowanie dokumentacji projektu pn.:

„Brama do Polski – autobus bez barier” dziękujemy Pani Sekretarz Ewa Kisztelińska

🔰Dziękujemy także za profesjonalne wsparcie Pani Agnieszka Bródka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w WałbrzychuZiemia WałbrzyskaLeonard Górski – Starosta Powiatu Wałbrzyskiego

🔰Gmina bardzo potrzebuje kolejnego środka transportu i jesteśmy pewni, że ten zakup przyczyni się do poprawy jakości życia osób zamieszkujących Naszą Gminę, a korzystających z busa.

Burmistrz Andrzej Lipiński