W dniu 3 kwietnia 2024, została podpisana umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem,,Wodny Senior- III Edycja”. Zleceniodawca reprezentowany przez Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego powierzył nam kwotę 3.000 zł a wkład własny Stowarzyszenia to 600 zł. Za tę kwotę seniorzy będą ratować swoją sprawność w formie zajęć ruchowych na basenie w Aqua Zdroju pod okiem trenerki. Przewidziane są 4 wyjazdy w ciągu miesiąca kwietnia . Jest duże zainteresowanie projektem.

Dziękujemy za wsparcie finansowe.