Szanowni Państwo,

‼Z uwagi na rozpoczęcie sezonu zimowego przypominamy:

że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

👉uprzątnięcie błota,

👉śniegu, lodu

👉i innych zanieczyszczeń

z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

⤵️⤵️Poniżej podajemy także kontakty do podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie dróg na terenie Gminy Mieroszów:

☎️droga krajowa: tel. 74 841 03 65 wew.15, 602 593 794,

☎️drogi powiatowe: tel. 74 846 05 71, 74 846 06 67,

☎️zimowe utrzymanie dróg, chodników i terenów gminnych: tel. 791 761 399 ZGKiM Mieroszów

⚠⚠⚠⚠🔈🔈🔈🔈🔈🔈Informujemy także, iż w weekend pełniony jest dyżur telefoniczny w godz. 7-20, pod następującymi nr telefonów:

📞791 611 650 – awarie wodociągowe 🚰

📞530 964 360 – awarie elektryczne 💡

📸 Tomasz Tracewski