Uroczyste wręczenie czeków

Dzisiaj w Czadrowie w siedzibie Stowarzyszeni ” Granica” odbyło się uroczyste wręczenie czeków grantobiorcom i spotkanie szkoleniowe Programu ,,Działaj Lokalnie 2024″.

Stowarzyszenie reprezentowały wiceprezes B.Szczęsna i kol.M.Chmielnicka ,które przyjęły z rąk p.B.Pełdiak symboliczny czek na kwotę 4.000 zł na realizację naszego projektu ,,Żyj zdrowo i ciesz się życiem”.

Więcej szczegółów w późniejszym terminie.