Uroczyste obchody Dnia Strażaka są okazją do złożenia gratulacji za profesjonalizm, kompetencje i dyspozycyjność oraz podziękowań za niesienie pomocy, ratowanie życia i dobytku nas wszystkich, których dotknął zły los.

W tym dniu szczególnie dziękujemy Ochotnicza Straż Pożarna Mieroszów i OSP Sokołowsko za to że zawsze można na Was liczyć

MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:
– st. ogn. Marcin Łyzuń

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:
– kpt. Daniel Malinowski,
– st. asp. Dariusz Kolesiński,
– asp. Jerzy Biliński,
– asp. Tomasz Pryczek,
– asp. Wojciech Rzepa,
– st. ogn. Rafał Jamroży,

ODZNAKA „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali:
– st. kpt. Piotr Smoliński,
– asp. Robert Kurowski,
– mł. asp. Patryk Wolak,
– st. ogn. Paweł Zimnowodzki,
– ogn. Maciej Piekarz,
– ogn. Emil Stroisz,
– mł. ogn. Jakub Skrabka.

Odznaka Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Odznakę Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” odznaczony został:
– druh Marcin Szewczak

AWANSE NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE

Rozkazem personalnym nr 565 / kadr / 24 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2024 r. stopień KAPITANA otrzymał:
– Mł. kpt. Tomasz Kowalewski.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 1/2024 z dnia 12 kwietnia 2024r. awansował aspirantów:
Wyższe stopnie w korpusie aspirantów otrzymują:
– do stopnia starszego aspiranta:
asp. Krzysztof Pernal
– do stopnia aspiranta:
mł. asp. Adrian Sdebel
mł. asp. Jerzy Biliński,

Rozkazem personalnym nr WK.1231.1.2024. pkt. 2 oraz pkt.3 z dnia 18 kwietnia 2024 r. Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA otrzymali:
ogn. Marcin Łyzuń,
ogn. Rafał Jamroży,
ogn. Tomasz Kępiński,
ogn. Radosław Matuszak,
ogn. Sylwia Płońska,
ogn. Jarosław Skuratko,
ogn. Tomasz Spytkowski,
ogn. Dominik Worwąg,

STOPIEŃ OGNIOMISTRZA OTRZYMAł:
mł. ogn. Michał Michalski,

STOPIEŃ STARSZEGO SEKCYJNEGO OTRZYMALI:
1. sekc. Adrian Durma
2. sekc. Krystian Jaszowski,
3. sekc. Radosław Łatka,
4. sekc. Jacek Strzecha,
5. sekc. Sebastian Szlachetka,

STOPIEŃ SEKCYJNEGO OTRZYMALI:
st. str. Paweł Dudzic,
st. str. Bartłomiej Rozmus

Rozkazem personalnym nr 2/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu

STOPIEŃ STARSZEGO STRAŻAKA OTRZYMAŁ:
str. Jakub Klich