Uczniowie klas VI-VIII wzięli udział w drugiej części warsztatów dotyczących uzależnień. Tym razem warsztaty poprowadzili psycholog i policjant, uświadamiając młodym ludziom jakie zagrożenia wiążą się z zażywaniem narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających. Dziękujemy za kolejne niezwykle ciekawe spotkanie.😊😊🥰🥰🥰