Jako wyraz szczególnego uznania dla podejmowanych działań, które stanowią wymierne wsparcie w rozwój Gminy Mieroszów oraz przyczyniają się do budowania jej pozytywnego wizerunku.
Pan Skrzyniarz to postać znana w całej Gminie jest Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Wałbrzyskiego gdzie zawsze dba o interesy Naszej społeczności, wielokrotnie wspierał finansowo, organizacyjnie gminne jednostki oświatowe, kulturalne czy też przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa, urząd miejski.

Dziękujemy!!!