🌿Gmina Mieroszów obecnie realizuje trzy programy dedykowane wymianie źródeł ciepła:
🟢Projekt unijny partnerski – pod nazwą:
,,Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej ” gdzie w latach 2021-2023 dofinansowano łącznie 59 wymian źródeł ciepła na łączną kwotę 827.579,87 zł – obecnie prowadzone są czynności kontrolne projektu.
🟢Program rządowy – „Czyste powietrze” gdzie w latach 2022-2023 zawarto łącznie 52 umowy z beneficjentami natomiast łączna kwota wypłaconych dotacji wyniosła 485.264,60 zł
🟢Program gminny dotacji celowej – „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Mieroszów za okres 2020-2023”, gdzie na wymianę form ogrzewania na elektryczną złożono łącznie 42 wnioski i przyznano kwotę 161 867,77 zł, na wymianę form ogrzewania na gazowe złożono łącznie 24 wnioski i przyznano kwotę 96 000,00 zł.
🟢Informujemy, że Nasza Gmina bierze udział także w programie CIEPŁE MIESZKANIE – w którym to zawnioskowaliśmy zgodnie z wcześniejszą analizą potrzeb na środki o kwotę 3.610.000,00 PLN.
Największe zainteresowanie wykazały wspólnoty mieszkaniowe ale także osoby fizyczne.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w samodzielnych lokach mieszkalnych.
Przeznaczenie i koszty kwalifikowane dofinansowania: likwidacja wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła, tj. na paliwo stałe – niespełniających wymagań rozporządzenia ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.
👉Część 1 – osoby fizyczne
Do 16.500 zł, stanowiących nie więcej niż 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych: warunek dochód 135.000 zł
👉Cześć 2 – osoby fizyczne
Do 27.500 zł, stanowiących nie więcej niż 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych: warunek dochód 1.894,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, 2.651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
👉Część 3 – osoby fizyczne
Do 41.000 zł, stanowiących nie więcej niż 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych: warunek dochód warunek dochód 1.090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, 1.526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
👉Część 4 – wspólnoty mieszkaniowe
Wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych

  • do 350 tys. zł dotacji w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła (do 60% kosztów kwalifikowanych)
  • do 360 tys. zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • do 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła
  • do 150 tys. zł jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.
    Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej pod numerem telefonu: ☎️74 30 303 95