Dziś jednomyślnie z ościennymi Włodarzami Gmin, podpisaliśmy ważny dokument dla całej aglomeracji wałbrzyskiej, w tym także dla Gminy Mieroszów – Strategię ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2029.

Dokument ten jest podstawą do pozyskiwania środków UE na inwestycje 🤝