W środę, 7 czerwca br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego „Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027(29)”. Jest ona efektem pracy mieszkańców, członków Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia, Zespołu roboczego ds. LSR, pracowników Biura. Serdecznie dziękuję Wszystkim osobom zaangażowanym w budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kwiat Lnu.