Spotkanie z nowo zaprzysiężonym Włodarzem Gmina Miasto Boguszów-Gorce Panem Danielem Lubińskim oraz Wójtem Gmina Czarny Bór Panem Adamem Góreckim to okazja do nakreślenia kierunków wzajemnej współpracy sąsiedzkiej.

Dziękujemy za zaproszenie🤝‼️