Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński spotkał się z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przedstawiając problemy związane oczyszczeniem oraz naprawom murów koryta rzeki Ścinawki w gminie.
Wskazano zgłaszane przez Mieszkańców uwagi i występujące problemy w tym zakresie.
Bardzo dziękujemy Panu Jackowi Drabińskiemu Zastępcy Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą i jego współpracownikom za merytoryczne spotkanie i oczekujemy na przedstawienie konkretnych działań.