W dniu dzisiejszym, tj 17 stycznia odbyło się w Urzędzie Miasta spotkanie z partnerami czeskimi z Mezimesti i Nechanic z inicjatywy Pana Andrzej Lipiński Burmistrza Mieroszowa. Omówiono działania sportowe, turystyczne i kulturalne, które zostaną wpisane do przygotowywanego wspólnego polsko-czeskiego projektu.

Rozmawiano o wspólnych inwestycjach i możliwości ich dofinansowania. Wszystkie trzy gminy i ich włodarze ustalili, że będą współpracować na różnych płaszczyznach przynoszących korzyści dla lokalnej społeczności