Powiat Wałbrzyski i Wałbrzych Moje Miasto to prawie 160 tysięcy mieszkańców. Pomimo podziałów administracyjnych stanowi jeden organizm, który do dobrego funkcjonowania potrzebuje ścisłej współpracy gmin Powiatu Wałbrzyskiego, Starostwa Powiatowego oraz Wałbrzycha. Dzisiejsze spotkanie włodarzy ośmiu gmin z zarządem Powiatu i Prezydentem Wałbrzycha jest nowym etapem w relacjach i zapowiedzią skutecznego współdziałania na wielu płaszczyznach.

#ZiemiaWałbrzyska