Rozpoczął się remont Kaplicy Cmentarnej zlokalizowanej na Cmentarzu Komunalnym w Mieroszowie dz. nr 512 obręb nr 1 Mieroszów.
🏠Remont kaplicy cmentarnej zakresem obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na zachowaniu lub odtworzeniu stanu pierwotnego z zastosowaniem nowych wyrobów budowlanych.
Modernizacja kaplicy obejmuje:
👉remont dachu;
👉remont schodów wejściowych zewnętrznych do kaplicy i części gospodarczej;
👉renowację elewacji;
👉naprawę deformacji nawierzchni ciągu pieszego do kaplicy;
👉renowację powłok malarskich w kaplicy.

Przetarg organizowany przez gminę wygrało ZGKiM Mieroszów
Całkowita wartość inwestycji -236.467,50 PLN
Dofinansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków -Polski Ład – 217.899,46 PLN