Remont drogi gminnej

Trwa remont drogi gminnej wraz z budową oświetlenia w Rybnicy Leśnej.

Wartość zadania 949 000 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 569 400 zł i własne z budżetu gminy 379 600 zł.