ZGKiM Mieroszów to gminna spółka, dzięki której w latach 2019-2024 przeprowadziliśmy ważne dla Mieszkańców Gminy Mieroszów usługi, remonty i modernizacje komunalne:
🏠 W zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym wyremontowano kompleksowo dwie kamienice:
👉Golińsk 20 i
👉ul. Niepodległości 24a.
🏠We współpracy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi remontowano wiele cieknących dachów, wymieniono stare niespełniające norm instalacje elektryczne, remontowano klatki schodowe- bardzo dziękujemy właścicielom mieszkań we Wspólnotach za te decyzje.
🏢🏫Przed nami kolejne wyzwania związane z pozyskaniem funduszy unijnych na termomodernizację budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych.
🇪🇺Już w czerwcu rozpocznie się nabór wniosków a my przygotowujemy dokumentację niezbędną do złożenia wniosków – gmina Mieroszów na ten cel z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ma szansę pozyskać 5.161.696,00 PLN – „Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt granatowy”.
🚜🚚W zakresie utrzymania zimowego i letniego Mieroszowa – w ostatnich latach dzięki zakupowi maszyn przez ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o. poprawiły się usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z utrzymaniem porządku i czystości w naszej gminie.
⛪W zakresie administrowania Cmentarzem komunalnym:
👉wykonaliśmy schody w dwóch najważniejszych miejscach cmentarza, oraz
👉przebudowaliśmy kilka alejek co znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa osób odwiedzających groby swoich bliskich.
👉rozpoczęto prace związane z remontem kaplicy, tj: wyremontujemy dach , odnowimy malaturę ścian sali ceremonii pogrzebowych naprawimy schody wejściowe do budynku kaplicy.
Wspólnie z Prezesem Krzysztof Kalinowski oraz zespołem Pracowników staramy się podnosić jakość usług za co coraz częściej słyszymy pozytywne opinie od Państwa.