Dziś została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 116297D, ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą – Etap II”.

Realizatorem zadania jest firma Budosprzęt Wałbrzych Sp z o.o. – Prezes Zarządu Pani Elżbieta Zimna.

Wartość zadania: 3 058 816,91 PLN

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 279 352,00 PLN

Planowany termin realizacji Lipiec 2025