W tym roku, po raz kolejny, Gmina Mieroszów uczestniczy w projekcie „Umiem pływać” realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Założeniem programu „Umiem pływać” jest udział dzieci z klas I-III szkół podstawowych w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Korzyści wynikające z uczestnictwa to przede wszystkim nabycie podstawowych umiejętności pływania, rozwijanie się i podnoszenie sprawności fizycznej, zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym i prowadzenia aktywnego, zdrowego trybu życia przez najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Całość projektu to 20 godzin lekcyjnych na basenie pod okiem instruktora.

W edycji wiosennej uczestniczy 1 grupa, czyli 15 uczniów z Naszej Gminy. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni MCKF w Kamiennej Górze.

Realizator projektu przy wparciu JST pokrywa wydatki dotyczące projektu tj.: wejście na basen, wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie oraz koszty transportu dzieci.
Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego.