Drodzy Mieszkańcy, w trakcie realizacja projektu CYFROWA GMINA dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, urząd miejski został wyposażony w narzędzia, dzięki którym nastąpiła poprawa jakości stron internetowych oraz bezpieczeństwa danych:

Dzięki wsparciu udało się:

💻zmodernizować i podnieść jakość stron internetowych tj www.bip.mieroszow.pl oraz www.mieroszow.pl

💻zainstalować i udostępnić mieszkańcom portal Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (w skrócie eBOI)

💻💸uruchomić obsługę płatności przez ePłatności

💻zakupić sprzęt z oprogramowaniem dla urzędu dzięki któremu zwiększona została efektywność zarządzania danymi.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi stronami i ich funkcjonalnościami‼️

Obecnie gmina jest w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu granatowego dofinansowanego z Funduszy UE – pod tytułem: Cyberbezpieczna Gmina Mieroszów-zakupiony sprzęt pozwala zabezpieczyć systemy i oprogramowania przed cyber przestępczością.