Powstaje nowy Klub Seniora w Golińsk Sołectwo

Powstaje nowy Klub Seniora w Golińsk Sołectwo‼️

Dziś podpisana została umowa na utworzenie miejsca aktywności dla Seniorów pomiędzy Wykonawcą: Panem Mateuszem Kapułą Usługi Remontowo-Budowlane, a Gminą Mieroszów.

Zagospodarowany zostanie parter budynku przy ulicy Golińsk 30.

Realizacja zakończy się w grudniu bieżącego roku.

Wartość 544.223,34 PLN:

Dofinansowanie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 178.000,00 PLN

Wkład Gminy Mieroszów 366.223,34 PLN.