Niezmiernie cieszy Nas, że tę funkcję objął Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński. Głównym celem rad rynku pracy jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy na rynku lokalnym. Rady zajmują się opiniowaniem projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Kadencja trwa 4 lata. Gratulujemy ‼️