Dziś odbyła się Pierwsza Sesja Rady Miejskiej Mieroszowa Nowej Kadencji, na której zaprzysiężono Burmistrza Mieroszowa Pana Andrzeja Lipińskiego.

Obrady otworzyła radna seniorka Barbara Jankowska, to ona prowadziła obrady do wyboru nowego Przewodniczącego.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze.

Kolejnym punktem porządku obrad było złożenie ślubowania przez radnych, po stwierdzeniu kworum i przyjęciu porządku obrad rozpoczęto wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej – jednogłośnie Przewodniczącą Nowej Rady została Pani Justyna Rogulska , a jej Zastępcą Pani Malwina Wojtas-Wlaszczyk

Wybrano także Przewodniczącą Komisji Ogólnej – Marta Studnicka , skład Komisji rewizyjnej wraz z Przewodniczącym oraz Komisję skarg, wniosków i petycji również z Przewodniczącym.

Życzymy Państwu owocnej współpracy‼️

Wszystkim przybyłym Gościom dziękujemy za udział w uroczystej sesji👍