Partnerstwo Miast Friedlandzkich

Partnerstwo Miast Friedlandzkich powstało w 1996 roku. Z inicjatywy Burmistrza miasta Friedland w Mecklemburgii Pana Wilfrieda Blocka – 4 maja 1996 roku odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli miast złączonych historyczną nazwą Friedland (przyjazny kraj), które położyło „kamień węgielny” dla dobrych stosunków sąsiedzkich.

Co roku spotykamy się by przypomnieć sobie o wartościach, które zobowiązaliśmy się kultywować:

✅wzajemne poznawanie historii, kultury i obyczajów naszych regionów;

✅tworzenie warunków do wzajemnego poznawania się mieszkańców naszych Miast i Gmin poprzez organizowanie różnych form wspólnego wypoczynku, turystyki oraz sportu, szczególnie z udziałem dzieci i młodzieży;

✅wzajemną prezentację dorobku kulturalnego, wymianę zespołów kulturalnych i sportowych oraz inspirowanie szkół, organizacji i stowarzyszeń do nawiązywania kontaktów partnerskich w ramach naszego porozumienia;

✅tworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu współpracy gospodarczej naszych regionów, między innymi poprzez prezentacje i promocję firm;

✅wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju różnych form samorządności lokalnej;

W tym roku spotkaliśmy się we Friedland (Meklemburgia-Pomorze Przednie)

Już jutro rzut kamieniem friedlandzkim – punkt komunikacyjny każdego zjazdu.

RAZEM DLA EUROPY 🇪🇺

#europeancommity

Dorota Rybicka

Dorota Matuszewska

Urząd Miejski w Korfantowie

Miasto i Gmina Debrzno

Mirosławiec Bioregion

Friedland, Niedersachsen, Germany

Frydlant nad Ostrawicą