Odpowiedzi na zapytania dotyczące sposobu ogrzewania projektowanego budynku wielorodzinnego

W odpowiedzi na zapytania dotyczące sposobu ogrzewania projektowanego budynku wielorodzinnego przy ulicy Sportowej w Mieroszowie, przedstawiamy zastosowane rozwiązania techniczne:
🟢Budynek projektowany jest zgodnie z obecnie obowiązującymi wymaganiami w zakresie energooszczędności czy emisji zanieczyszczeń do powietrza.
🟢Maksymalna wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP wynosić będzie mniej niż 65kWh/(m2·rok).
🟢Ważnymi warunkami na które zwracamy uwagę, w trakcie projektowania systemu ogrzewania są; bezawaryjność układu, koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne.
🟢Po analizie wielu rozwiązań oraz możliwych połączeń między danymi rozwiązaniami, zdecydowano o systemie hybrydowym, w skład którego wchodzą takie elementy jak: pompy ciepła, fotowoltaika oraz kotły gazowe. Wymieniony system hybrydowy zasilać będzie ciepłą wodę użytkową oraz ogrzewanie pomieszczeń oparte o ogrzewanie podłogowe.
🟢Dobrany hybrydowy system ogrzewania poprawia efekt ekologiczny całej instalacji w stosunku do konwencjonalnego systemu lub do systemu opartego wyłącznie o pompy ciepła. Dzięki swojej budowie niweluje wady każdego z poszczególnych elementów układu hybrydowego optymalizując sprawność układu.
🟢W celu minimalizacji zużywanej energii, i poprawieniu efektu ekologicznego obiektu dobrano przegrody zewnętrzne o wskaźniku U odpowiednio:
👉dla ścian zewnętrznych – do 0,2W(m2K);
👉okna – do 0,9W(m2K);
👉dach 0,15W(m2K).
Zbiór dobranych rozwiązań, gwarantuje optymalny efekt ekologiczny oraz energetyczny w odniesieniu do dostępnych obecnie na rynku technologii.
Zapewnia energie cieplną dla budynku w każdych warunkach atmosferycznych i temperaturowych. Niweluje ryzyko niskiej sprawności i wysokiego zapotrzebowania na energię elektryczną, przy niskich temperaturach, w sytuacji kiedy ogrzewanie oparte było by jedynie o pompy ciepła.
Ogrzewanie budynku wielorodzinnego na etapie zlecenia projektu oparte jest na obowiązujących przepisach i normach budowlanych. Paliwo gazowe jako nośnik energii zaliczany jest dotychczas do ekologicznych paliw kopalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne w projektowanych budynkach SIM np. ogrzewanie podłogowe, pozwalają w przyszłości na zastosowanie innych źródeł ogrzewania.
Przypominamy, że spółka SIM Sudety Sp z o.o. w Kłodzku wraz z Gminą Mieroszów kończą procedury pozwoleniowe na realizację inwestycji dotyczącej powstania nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sportowej w Mieroszowie.🏠
🏠W ramach inwestycji powstanie 28 komfortowych lokali:
👉6 mieszkań M1 (o powierzchni 28-40m2)
👉10 mieszkań M2 (o powierzchni 41-50m2)
👉6 mieszkań M3 (o powierzchni 51-59m2)
👉6 mieszkań M3 (o powierzchni 60-65m2)
✅Bardzo dziękujemy Radnym Rady Miejskiej za jednogłośnie uchwaloną Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie realizacji tej inwestycji 👏👏
🏠Pierwsze zasiedlenia Mieszkańców planowane są już w 2027/2028 roku👍