Mieszkańcy Sokołowska wybrali sołtysa i członków rady sołeckiej

Dzisiaj Mieszkańcy Sokołowska wybrali sołtysa i członków rady sołeckiej. Sołtysem wybrana została Pani Dominika Zimnowodzka , której gratulujemy i życzymy powodzenia oraz zaangażowania, wytrwałości na rzecz społeczności lokalnej.
Dziękujemy również byłej Sołtys Pani Zofii Przygoda za współpracę z mieroszowskim samorządem.
W skład rady sołeckiej weszli:
Pani Kasia Wolska – Przewodnicząca,
Pani Ewelina Małys – Zastępca Przewodniczącej,
Pani Tatiana Wujda – Członek Rady Sołeckiej, którym serdecznie gratulujemy🤝